Bejelentkezés (tagjainknak)
E-mail:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Tagnak jelentkezem

Google
 
Egyesületünk a Magyar Autós Szakmai Szövetség alapító tagja
Egyesületünk a Magyar
Autós Szakmai Szövetség alapító tagja
 
 
 
 
 
Külföldi autóvásárlás fórum (index.hu)
 
 

 

Magyarország pénzügy-minisztériuma bizonyítottan egy szűk lobbi-érdek kiszolgálójaként alkotta meg a regisztrációs adótörvény 2006. január 1-én hatályba lépett módosításait,

mert:

- a parlament által megtárgyalt és a szakmai szervezetekkel véleményeztetett II. számú tervezetét (a 2005.10.19-én benyújtottat) a zárószavazás (11.07.) előtti utolsó munkanapon (11.04-én) sem a józan ész, sem a költségvetési logika által nem indokolt mértékben és irányban módosította,

- a szakmai szervezetek részvételével 2005.10.27-én a PM tanácstermében tartott tanácskozáson a PM képviselői által készített és átadott saját számításaik alapján is egyértelműen látszott, hogy a használt autók behozatalának zömét (70%-át) kitevő ún. Euro 3-as, 0,5-5 éves gépkocsik az akkor még élő II. számú változat szerint is többet fognak fizetni 2006-ban, mint 2005-ben - az Áfa-csökkenés ellenére!!!
EMIATT MINDEN TOVÁBBI ADÓEMELÉSÜK IRRACIONÁLIS ÉS MEGMAGYARÁZHATATLAN, EMIATT LÁTHATÓAN CSAK SZŰK LOBBI-ÉRDEK NYOMÁSA ÁLLHATOTT MÖGÖTTE!!!

- egy szűk lobbi-érdek hamis adatokat szolgáltatott széles körben a sajtónak e tanácskozás előtti napokban, és a PM a saját maga készített, részünkre is átadott, helyes számításait is figyelmen kívül hagyta azért, hogy kiszolgálhassa ezt a lobbit azzal, hogy a használt autó-behozatal zömét kitevő ún. Euro 3-as kategóriára további 20%-os adószint-emelést javasol e tanácskozás után 8 nappal, 11.04-én,

AZ "EREDMÉNY":

- A behozatal 70%-át kitevő, 0,5-5 év közötti ún. Euro 3-as autók regisztrációs adóemelése az áfa-csökkenést jelentősen meghaladó mértékű volt már a 10.19-i, II. tervezet szerint is (összességében +1,1%-13,6%-kal magasabb adószint, és +0,4-4,1%-kos önköltség-növekedés 2005-höz képest). Ezt a már meglévő adó- és önköltség-többletet emelte tovább a III., végül sajnos el is fogadott változat további 20%-kal!
ENNEK A KATEGÓRIÁNAK A BEHOZATALA TELJESSÉGGEL GAZDASÁGTALANNÁ VÁLT!
- ezek a fiatal autók (0,5-5 éves!) nem kerülhetnek be az országba gazdaságosan, emiatt nem fiatalíthatják, korszerűsíthetik tovább a 11,2 év átlagéletkorú magyar autóparkot!
- a magyar pénzügyi vezetés kiszolgált egy szűk lobbi-érdeket a saját korábbi számításait is figyelmen kívül hagyva, ami miatt,
- nem teljesül a regisztrációs adó-bevételek eddig 26%-át kitevő használt-autó bevétel,
- 10 milliárdos nagyságrendű bevételkiesés várható e szegmensben 2006-ban,
- az Áfa "alól" kivett regisztrációs adó miatt A MAGYAR MAGÁNSZEMÉLYEK és céges különbözeti áfa-adózók A VÁLLALKOZÁSOKNÁL MÉG ROSSZABBUL JÁRNAK 2006-BAN!

 

A 2006-os regisztrációs-adó változások legnagyobb arányú vesztesei

 • a magyar magánszemélyek az alábbi kimutatások alapján (34-92% a regisztrációs adó-emelés mértéke, 22-40% az összes adótartalomé (Áfa+regadó; 20%-os EU-s átlag-áfával számolva))!
 • A vállalkozások pedig olyan szintű adónövekedéssel kénytelenek szembenézni, ami a behozataluk 70%-át kitevő, ún. Euro 3-as (1-5 éves) gépkocsik behozatalát teszi teljességgel gazdaságtalanná. Ennek oka az adótartalmuk (Áfa+regadó) 12-24% közti emelése!

1. A változás 2005-höz képest, a teljes kinti vételár után itthon Áfá-t fizető (jogi-, azaz nem magánszemély!) importőr esetében.
A sajtó kérésére a PM ehhez hasonló táblázatot küldd el, "csak" az alacsony, jobban mutató, itt "zöld"-del jelzett számokra hegyezi ki a kimutatást! Azonban a valóságot más mutatók kiszámítása (pl. "összes adótartalom" együttes változása) és a 3-4 éves gépkocsik mellett az 1-2 éves autók együttes vizsgálata tükrözi helyesen (a PM és a mi táblázatunk egyes adatai hasonlóságának az oka az, hogy október 15-én felkérték az egyesületünket adatok szolgáltatására, és a 2005/9-havi, akkor legfrissebb, magyarországi Eurotax katalógusból válaszoltunk néhány konkrét esettel. E táblázat számításai is az akkor megadott adatokból indulnak ki, hogy bárkinek könnyen összevethetőek legyenek a PM kiadott, hasonló anyagaival.):

Kattintson a képre a teljes táblázat megtekintéséhez!

2. A változás 2005-höz képest, a kinti vételár után külföldön Áfá-t fizetők esetében, azaz:

 • minden magyar magánszemélynél,
 • a különbözeti Áfa-körbe bejelentkezett vállalkozásoknál,
 • azoknál a magyar vállalkozásoknál is - akaratukon kívül -, akik magánszemélytől vásárolnak külföldön személygépkocsit:


Kattintson a képre a teljes táblázat megtekintéséhez!

A kormány által 2005.10.19-én benyújtott, a parlamentben egyedül érdemben megtárgyalt, (ezt 11.04-én több ponton lényegesen módosították és 11.07-i zárószavazáson végül a módosított, III. változat javára leszavazták) II. számú verzió hatásvizsgálata:

Ezt tárgyalta meg a Magyar Parlament az arra kijelölt bizottságaiban, valamint az általános és részletes vitán, s ezt véleményezhették csupán a parlamenti pártok képviselői mellett a szakmai szervezetek is (MGOE, MGE, GÉMOSZ). Ezt ismerte meg széles körben a közvélemény, ez képezte az alapját a nov. 4-i módosítással teljesen átgyúrt III. számú verziónak.

2 lényeges különbsége van a II., és a végül elfogadott, III. változat között:

- 11.04-én trükkös módon átalakították a termék egészére - azaz a más tagállamban lévő regisztrációs adóra is! - külföldön Áfá-t fizető magánszemélyeknek a magyar regisztrációs adóra történő Áfa-mentességét. Ezt a mentességet a II. tervezet még a magánszemélyek részére megengedett Áfa nélküli regisztrációs adó-fizetéssel tartalmazta. 2005-ben a magán-importőröknek még 1,25-tel többet kellett fizetniük a nettó összegnél, de a készülő 2006-os szabályozásnál már az EU 10.14-én konkrétan felszólította a magyar kormányt, hogy ne fizettessen bújtatott módon Áfá-t a magyar magánszemélyekkel a regisztrációs adó után! Emiatt a szeptember közepén az adócsomag részeként eredetileg benyújtott, eredeti I. számú verzió 10.19-ig élt csupán, mert akkor új változat született, ami már orvosolta a brüsszeli intő alapján az eredeti tervezetet.
Azonban a magyar kormány nem kívánt abba belenyugodni, hogy ne fizessenek az Áfá-nak megfelelő összeget a magyar magánszemélyek a regisztrációs adó után, és egy könnyed mozdulattal kivette a regisztrációs adót, mint adónemet az Áfa hatálya alól, és Áfa-mentessé tette. Mondhatná mindenki, hogy hol van itt a gond, hiszen Áfa-mentes lett a "regadó", s akkor biztosan kevesebbet kell fizetni!
De sajnos nem így van, mert AZ ÁFA ALÓLI KIVONÁSSAL EGYIDEJŰLEG EGYSÉGESEN MEGEMELTÉK AZ ADÓTÉTELEK ÖSSZEGÉT A 2006.01.01-TŐL ÉLŐ ÁFA KULCCSAL AZONOS MÉRTÉKBEN, AZAZ 20%-KAL!
Ez pedig érvényes immár a magánszemélyekre is, így Ők is kénytelenek az Áfa összegével egyező mértékben megemelt regisztrációs adót fizetni, természetesen immár "áfa-mentesen"!!! Emiatt a magyar magánszemélyek a külföldi országokban kifizetik az ottani regisztrációs adó Áfá-ját, míg itthon az eredeti tervezethez képest az Áfá-val nagyobb összeget kénytelenek fizetni, persze nem Áfa címén! Ebből a cégek annyit spórolnak meg, hogy nem fizetik meg a kinti regisztrációs adó Áfá-ját, mert nettó értékben kapják a gépkocsit. Emiatt a 2006-os szabályozás legnagyobb vesztesi - a táblázatokban szereplő számok szerint is - a magyar magánszemélyek!

- A használt autóknál a legfiatalabb autók (Euro 4) szabályozásához nem nyúltak, de megelégelték, hogy a behozatal 70%-át kitevő, 0,5-5 éves Euro 3-as autók össz-adótétele "csak" 1,1%-13,6%, az önköltségük pedig "csak" 0,4%-4,1% közötti értékekkel EMELKEDIK (!), emiatt az Euro 4-hez viszonyított többlet-fizetési kötelezettségét a parlament által megtárgyalt II. változatban szerepeltetett 30%-ról felemelték 50%-ra!!!
Értik? Mert mi azóta sem értjük!

 • Hiszen ez a kategória már a II. változat szerint is többet "készült" fizetni 2006-ban a 2005-ös évnél,
 • hiszen ezek a számok, amiket itt idézünk azonosak a PM adataival, azaz mindezt Ők is láthatták, Ők is kiszámolhatták,
 • hiszen ez adja ki a használt autók behozatalának a 70%-át, azaz ennek a kategóriának az adószintjét kellett volna legjobban "beállítani" 2006-ra, ezt kellett volna szinten tartani, s nem emelni!,
 • hiszen a használt autóknak regisztrációs adóból való bevételi részaránya több mint 25%-os, és ez a szegmens hordozza ennek az aránynak a döntő részét,
 • hiszen a józan költségvetési logika is ennek a folyamatnak a fenntartását diktálná!

A II., végül el nem fogadott változat hatása 2006-ban ez lett volna számokban:

1. A változás 2005-höz képest, a teljes kinti vételár után itthon Áfá-t fizető (jogi-, azaz nem magánszemély!) importőr esetében.
A sajtó kérésére a PM ehhez hasonló táblázatot küldd el a II. változatról is, "csak" itt is az alacsony, jobban mutató, itt "zöld"-del jelzett számokra hegyezi ki a kimutatást!

Kattintson a képre a teljes táblázat megtekintéséhez!

2. A változás 2005-höz képest, a kinti vételár után külföldön Áfá-t fizetők esetében, azaz:

 • minden magyar magánszemélynél,
 • a különbözeti Áfa-körbe bejelentkezett vállalkozásoknál.
Kattintson a képre a teljes táblázat megtekintéséhez!