Közlemény: állásfoglalás

Forrás:

Egyesületünk, a Magyar Gépjármû-kereskedõk Országos Egyesülete támogatja az értékarányos regisztrációs adó bevezetését Magyarországon, egyetértünk a Pénzügyminisztérium kabinetfõnökének október 14-én elhangzott bejelentésével, amely a használtautóknál is érvényesíteni kívánja az idevonatkozó Európai Uniós szabályokat.

Egyesületünk közel két éve küzd azon cél elérése érdekében, hogy megszûnjön a komoly versenyhátrányt jelentõ, az import használt autókat jelenleg is hatályosan sújtó diszkrimináció. A 2004. februárjában bevezetett regisztrációs adó folytatólagosan és következetesen ment ellene az Európai Uniós ajánlásoknak, amelyek kimondják, hogy tilos mindenfajta diszkrimináció még akkor is, ha az csupán "néhány esetben" jelentkezik. Ez a "néhány eset" Magyarországon az eddig eltelt idõ alatt nagyságrendileg 40.000.db külföldrõl behozott használt személygépkocsit érintett, és ezekben az esetekben érvényesült a hátrányos megkülönböztetés az ugyanolyan tulajdonságokkal bíró Magyarországon már forgalomban lévõ autókkal szemben.
Az Európai Unió ajánlása kimondja, hogy az alkalmazott eljárásnak garantálnia kell, hogy a más tagállamokból származó importtal szemben semmilyen diszkrimináció nem merül fel, és nem helyezik mesterséges versenyelõnybe a belföldi terméket.
Az Európai Unió alapszerzõdés 90-es cikkelyének elsõ bekezdése kimondja, hogy a használt autóra kivetett regisztrációs adó összege nem haladhatja meg azt a szintet, amennyit a hasonló belföldi autó árából az egykor befizetett adó tesz ki.
Egyesületünk ezzel kapcsolatosan 2004 januárja óta több alkalommal is javaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztériumnak. Ezek alapján egy európaibb, költségvetési bevételeket hozó, a környezetvédelmet támogató, vállalkozó barát, és a vevõk érdekeit is figyelembe vevõ törvényt lehetett volna hozni. Sajnos az elmúlt két alkalommal ez nem történt meg.
Ezért is üdvözöljük a kormány állásfoglalását ebben a kérdésben, és biztosak vagyunk abban, hogy a parlamenti szakaszban a képviselõk is megszavazzák a kormány által benyújtott értékarányos regisztrációs adó törvényt. Ennek következtében munkahelyek fognak keletkezni és a magyarországi használt autó árak Európai Uniósakká válnak.
Így elkerülhetõvé válhatnak annak a vizsgálatnak a súlyos anyagi és erkölcsi következményei, amelynek a megkezdésérõl szintén október 14-én értesítette az Európai Bizottság a magyar kormányt, és a közvéleményt annak eddigi rossz gyakorlatát átfogó ellenõrzés alá véve!

Megköszönjük az Európai uniós vám és adóügyi biztosnak, Kovács László Úrnak az ebben a kérdésben immár egy éve következetesen kifejtett, aktív munkáját.

Budapest 2005 10. 17.

Tisztelettel:

Magyar Gépjármû-kereskedõk Országos Egyesülete Elnöksége

Oszd meg ezt a cikket!