Közlemény a regisztrációs adó első negyedéves alakulásáról és a használt autó import visszaesésének hatásáról az autópiacon

Forrás: 

Az elmúlt héten (2006. április) több újságban jelent meg, hogy a regisztrációs adó átalakítása, emelése sikeres volt, és emiatt jelentõsen növekedett az ebbõl származó adóbevétel az elmúlt évhez képest.

A számok ugyanakkor mást mutatnak, de mielõtt ezzel foglalkoznánk, térjünk ki a jelenlegi szabályozás kialakulásához.

A 2006-ra tervezett regisztrációs adó a következõ módon alakult ki. A múlt évben a tervezett bevétel 61 milliárd forint volt. A kormány a 2006 januártól hatályba lépett 5 %-os Áfa csökkentést nem kívánta az új autók árcsökkentésére használni, ezért, hogy a fogyasztói árak ne csökkenjenek(!), az elsõ lépcsõben ezekkel arányosan megemelték a regisztrációs adót (Állami Számvevõszék 2006 véleményezés 61-dik oldal ). Az adótörvény tárgyalása közben több panaszlevél hatására (Egyesületünk, az MGOE többet is írt) 2005 október 14-én az Európai Unió kötelezettség szegési eljárást indított Magyarország ellen. Brüsszel két kérdésben marasztalta el a Magyar Kormányt, mindkét eset a használt importautóval foglalkozik.

A 2004 február 1-óta hatályban lévõ törvény az elsõ pillanattól nem ismerte el azt a tényt, amelyet az E.U. alapszerzõdés 90-ik cikkelye megfogalmaz és amelyet Egyesületünk majd két éve eredménytelenül követel. Jelesül, hogy: a kivetett összeg nem haladhatja meg azt a szintet, amennyit a hasonló belföldi használt autó árából az egykor befizetett adó tesz ki, vagyis az ugyanolyan környezetvédelmi osztályba tartozó használt autók az évek (hónapok) múlásával arányosan kevesebb adót fizessenek új társaiknál. Az Uniós levél megtette a hatását és ezért a PM egy értékcsökkentési táblázat alkalmazásával megoldottnak tekintette ezt a kérdést. A táblázatot jelenleg tartalmazza a törvény, de szakértõi véleményekkel alátámasztva (Eurotax) Egyesületünk jelezte a PM-nek, hogy az értékcsökkentés elvével egyetért, de annak értékei messze elmaradnak az objektív mércével mérõ Eurotaxtól. A hatályos törvény egy 12 hónapos autónál az adó mértékének 11% csökkentését engedi, de a tényleges értékcsökkenés minimum 25%-ot tesz ki, tehát nagyságrendi különbség van! Véleményünket, érveinket elutasította a PM , ezek után levelet irtunk az EU-nak , erre a választ a múlt héten kaptuk meg, ebben értesítettek, hogy továbbra is folyik az eljárás a regisztrációs adó miatt Magyarország ellen.

A második pont amely miatt elmarasztalták a kormányt, hogy a múlt évben a magán importõröknek a regisztrációs adó táblázatban szerepelõ értékekre egy 1,25 szorzó alkalmazásával kellett az adót megfizetni, ez a bujtatott Áfa fizetés . Egyesületünk ezt is kifogásolta, de a mi érveinket, amely megegyezett az Európai Unió által írt levélben foglaltakkal, nem fogadták el. Az Unióval azonban nem ellenkeztek és így a. PM egy huszárvágással megoldotta a kérdést. Kivette az Áfa alapból a regisztrációs adót és minden kategóriában megnövelte a mértékét 20%-kal vagyis, most már nem a számla végén van Áfázva az adó hanem közvetlenül a regisztrációs adóba van beépítve.

Az elõzõekre figyelemmel a következõképpen alakult a tervezet. Az alapszám 81,1 Mrd Ft volt, ezen összeg tartalmazta az Áfa csökkenés miatti bevétel kompenzációját, erre jön rá a bujtatott Áfa fizetés kiküszöbölése miatti 20% emelés tehát
    
     a 2006-os tervezet regisztrációs adó : 81,1 Mrd

                                                   Áfa : 16,22 Mrd
                                            összesen : 97,32 Mrd Ft

de nem ez a szám szerepel a 2006-os költségvetésben.

Amennyiben összehasonlítjuk a 2005-ös és a 2006-os adótételeket más arányokban, de láthatók az elõzõekben leírtak. Így például egy 1.4 új benzines autónak tavaly nettó 189000 Ft (bruttó 232500) volt az adója most 340000 Ft, vagy egy 1.9 dízelnek nettó 410000Ft (bruttó 512500) most 700000Ft. Az elõbbi számok ismeretében látható, hogy az adó növekedése 36-46%. A használt autóknál az emelés mértéke ennél nagyobb, ezért a költségvetési bevétel az elõzõ 61 milliárdos tervezetbõl kiindulva 90 milliárdnak kellene lennie.

A dolog pikantériája, hogy mindennek ellenére a költségvetésben 81.1 milliárd regisztrációs adó bevételt terveztek. Megkeresésünkre a Pénzügyminisztérium illetékese elmondta, hogy a regisztrációs adóval kapcsolatos viták, az EU közbelépése miatt, valóban nem a helyes szám szerepel, de ezt a hibát ki fogják javítani.

Itt kell megemlíteni, hogy az új Euró 4-es autókra vonatkozó adónál 50%-kal többet vetettek ki a szintén igen korszerûnek mondható Euró 3-mas motorral szerelt 0.5-5 éves személygépkocsikra. Ezeket egyedi engedély alapján még a mai napig is lehet új autóként forgalomba helyezni. A múlt évi adatokból kitûnik, hogy a behozatal 70%-át az 1-5 éves autók tették ki, ezeket a törvény alkotói gyakorlatilag kitiltották, illetve lemondtak az ebbõl származó adóbevételrõl, mivel az adó mértéke 20-100%-kal növekedett. Ezekbõl történésekbõl jól látható a használt autókat vásárlókat és kereskedõket ért diszkrimináció.

A számok tükrében kiderül, hogy az elsõ negyedévben arányosan 22,5 Mrd bevétel helyett 19 Mrd bevétel realizálódott tehát a tervezetthez képest lényeges 3,5 milliárdos bevétel kiesés van!! Történt ez annak ellenére hogy a nagy mértékû adóemelés miatt, akik tehették a raktáron lévõ új és használt autó után a törvény által biztosított lehetõséggel élve több ezer autó után fizették ki elõre a regisztrációs adót 2006 januárjában (még a régi áron) annak ellenére, hogy annak értékesítése nem történt meg!!!

Igazolódik Egyesületünk véleménye, hogy az irreális adó mérték csökkenti az adóbevételt, és az emiatt kialakult magas ár lassítja a korszerûtlen környezetszennyezõ és rendkívül balesetveszélyes autók lecserélését, csökkenti a piacon lévõk versenyképességét, és az Unió legdrágább használt autó piacát eredményezi. Sajnos mindezek ellenére egyesek sikerpropagandát folytatnak a számok manipulációjával amivel félrevezetik, az embereket és olyan illúziót keltenek, mintha minden rendben lenne a gazdaság ezen szegmensében!

Végezetül le kell szögezni, hogy a választások után újra kell tárgyalni ezt az adónemet és szakmai alapokon nyugvó koncepcióval az érintettekkel megállapodva módosítani kell a törvényt, hogy egy a magyarországi viszonyokhoz alkalmazkodó, igazságosabb, EU konform adózási rendszer alakuljon ki .

Magyar Gépjármû-kereskedõk Országos Egyesülete elnöksége
2006. április 18.

Oszd meg ezt a cikket!