Regisztrációs adó visszaigénylés 2.

Forrás:

Az Országgyûlés 2006. december 18-i ülésén megszavazta A regisztrációs adó részleges visszatérítésérõl szóló törvényt, amely a jogszabályi keretet biztosítja a 2004. május 1. és 2005. december 31. között a használt gépkocsik importja után befizetett regisztrációs adó egy részének visszatérítésérõl. A visszatérítés 2007. február 15-tõl igényelhetõ.

Az Országgyûlés 2006. december 18-i ülésén megszavazta Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról törvényt, amely módosítja a Regisztrációs adóról szóló törvény mellékleteit. A törvény több változással is jár. Egyrészrõl módosulnak a használt gépkocsik importja során a regisztrációs adó megállapításakor alkalmazott avulási szorzók, másrészrõl megjelenik egy új környezetvédelmi kategória amely az Euro1-es illetve annál rosszabb gépkocsikra vonatkozik. E kategóriát az Euro4-re vonatkozó adótétel 3-szorosával terhelik. E mellett a melléklet tartalmaz egy általános, minden kategóriát érintõ 6%-os adóemelést. E törvény 2007. február 1-vel lép hatályba így az azt követõ regisztrációs adó eljárásokra vonatkozik.

Oszd meg ezt a cikket!