Távolodva Európától...

Forrás:

A 2006-os költségvetés részeként megszavazták a kormánypártok idén is a regisztrációs adó újabb módosításait. A 3 "hagyományos" oldal (az új- és a használt autós érdekvédelmi szervezetek, valamint a tervezetet szeptemberben beterjesztõ magyar kormány képviselõi) mellett idén a törvényalkotási folyamat kellõs közepén ringbe szállt az EU kormánya is október 14-én.

Küldtek egy levelet, amely kifogásolta, hogy hazánk szabályozásának több eleme nincsen összhangban sem a mostani-, sem a készülõ uniós gyakorlattal (fõ elem az EU-ban, hogy a használt autónak az értéke vesztésével arányosan egyre kevesebb adót kell fizetnie).
A magyar törvényalkotók két év után végre felismerték, hogy eddig széllel szemben mentek!
De vajon mennyire ismerték fel, azaz mit vett át immár e felismerésbõl az új tervezet? Az uniós intõ elõtt megfogalmazott elsõdleges célt - az 5%-os Áfa-csökkentésbõl történõ 19 Mrd-os kiesést a regisztrációs adó 50%-os emelésébõl pótolni - teljesíteni kívánták a továbbiakban is, de ezzel együtt valamelyest meg is illett felelni az EU-s elvárásoknak.

Lázas számolgatásba kezdtek a PM-ben, sorra kérték a háttér anyagokat a szakmai szervezetektõl, aminek eredménye 2 módosító indítvány lett október 17-én és 19-én. Az indítványokkal (az avultatás bevezetés hónapokban mérve a jármû életkorát, s így adva %-os értékcsökkenéseket az új autóra megállapított adóból) a "hegyek továbbra is csak egeret szültek", mert - más-más okból - mélységesen felháborították mindkét oldal szakmai véleményezõit, s mellettük a közvélemény egy részét is.

Az új autós oldal képviselõi (MGE, GÉMOSZ) kiragadtak a tervezetbõl néhány olyan elemet, amelyek egyes 8-9 éves használt autók esetében az ideihez képest 2-6%-os árelõnyt jelentenének jövõre. Ez nagyságrendileg néhány tízezer forintot jelentett volna a most érvényes gyakran milliós nagyságrendû (!) összegekbõl, s a beérkezõ használt autók 8%-át érintette volna elõnyösen, azaz csupán mintegy 2.500.db-ot! Ezt látva azt kezdték hangoztatni, hogy eme használt autók külföldön történõ vásárlása 2006-ban a mostani 2.500 db-ról mintegy 100.000. db-ra (!) fog majd megugrani, s emiatt majd az új autók eladása negyedével csökken majd, azaz a tervezett 192.000-rõl 144.000-re! Így a sajátos logikájuk szerint - az 1-5 éves, fiatalabb használt autóknak a tervezet szerint az avultatás bevezetése ellenére még tovább emelkedõ adója miatt - összesen szerintük 126.000. db használt autó párosult volna 2006-ban 144.000. db új mellé, növelve a környezetszennyezést a beérkezõ régi motoros gépkocsikkal, s az új értékesítésbõl kiesõ modernek hiányával. Ennek a több százezres-milliós összegekbõli néhány tízezer forintos árelõnynek tehát szerintük ilyen hatása lett volna.

A használt autósok és a független importõrök érdekképviseleti szervezete (MGOE) elmondásuk szerint csak bámult, hogy micsoda döbbenetes adatokkal hozakodnak ismét elõ a szakmainak nevezett "társ"-egyesületek képviselõi. E körül az adónem körül ez nem az elsõ eset, múlt év februárjában szintén indult ilyen rágalomkampány hamis adatokkal, aminek az lett a vége, hogy az MGE elnöke a parlament gazdasági bizottságának március 1-i ülésén a sajtó nyilvánossága elõtt el kellett, hogy ismerje több korábbi súlyos tévedését, a használt autók 2004-es várható behozatali db-számával kapcsolatban.

Azonban idén ismét ehhez a módszerhez folyamodtak, s a sajtó képviselõi sajnos kontrollálatlanul vették át a nyilatkozataikat, s ez elhatott a törvényhozókig is, lévén Õk is - befolyásolható - emberek. Ez volt a céljuk, s a kormány így az október 19-i javaslatot puhánynak ítélte a használt autókkal kapcsolatban, s a behozatal 70%-át kitevõ ún. Euro 3-as autók adótételeit az utolsó utáni pillanatban, november 5-én, a szavazás elõtt 2 nappal (!) további 15%-kal, az idõsebb, ún. Euro 2-es gépkocsikét pedig további 25%-kal megemelte.
Emiatt az MGOE vezetõi 7-én nyilvánosan petíciót adtak át az MSZP frakciójának a zárószavazás napján.
Az utolsó, adóemelõ javaslat tehát már "nem látott" illetékes parlamenti bizottságokat, ehhez már senki hozzáfûzni egy érdemi szót sem tudott, kivéve a 7-i záró-vitán egy szem arra még jogosult ellenzéki képviselõ 5 perc 14 mp-ben. Ezt azonban már csak a pénzügyminiszteri expozé követhette a házszabály szerint, amelyben Dr. Veress János kínosan ügyelt arra, hogy a legkisebb adóemelésû használt autókból vegyen példát (ami még így is 2-4% az általa elemzett Euro 2-es Audi A 6 és az Euro 4-es Fiat Punto esetében), de gondosan hallgatva az adott elõnyök (Áfa-csökkenés, avultatás) ellenére is 20-50%-os emelést elszenvedõ, a forgalom több mint 70%-át kitevõ 0,5-5 éves Euro 3-asokról, aminek védelme érdekében a petíciót délelõtt benyújtották pártja frakciójának.

Az "eredmény" tehát az alábbi:

1. Az Áfa-csökkenés ellensúlyozása miatt az idei évhez képest átlagosan 50%-kal többet kell fizetnie a legfiatalabb, ún. Euro 4-5-ös autóknak (új-2 éves). Ezeknek a gépkocsiknak az adóterhelése alig változik, az esetleges nyereségük vagy veszteségük 1-2%-on belül van az értékükhöz viszonyítva. Nem hiába dolgoztak annyit rajta a PM-ben...
2. A jelenleg még sok esetben újként forgalmazott, jövõre 0,5-5 éves ún. Euro 3-as autók adóterhe emelkedik meg a legjobban (a kedvezményeket is levonva az adójuk mintegy 20-50%-kal, ami az önköltségüket 2-5%-kal emeli, amely mérték már nem hárítható át a telített hazai piacon a vevõkre), holott ezeknek az autóknak a behozatala tudná megfelelõen kiegészíteni a hazai új autók eladását. Minden beérkezõ darabjukkal még évekig jelentõsen fiatalítanák, korszerûsítenék a ma 11,2 éves hazai jármûparkot!
3. A 6-10 éves, ún. Euro 2-es jármûvek a hazai utakon futó mintegy 750.000. db 15-20 évnél idõsebb "euro-mínuszos" keleti-nyugati autók anyagilag még gazdaságos alternatívái lehettek volna, szintén évekig fiatalítva minden beérkezõ darabjukkal a honi autó állományt.

Emiatt egyetlen tervezet miatt sem nõtt volna a használt autók behozatala, de így bizton kijelenhetõ, hogy még tovább fog csökkenni 2006-ban az idei 30-32.000-rõl. Az új autók pedig várhatóan megismételhetik az idei év 188-190.000-es eladási db-számát.

Így teljesült a király kívánsága:

"a leány úgy jött, hogy nem jött, s úgy adott, hogy nem adott". Sõt, inkább még jobban elvett. Lesz még a mesének folytatása...

Szép álmokat, hátha egyszer felébredünk, s tényleg Európában leszünk...

Üdvözlettel:

Bakó Zoltán

Oszd meg ezt a cikket!