Budapest Főváros Kormányhivatala - tájékoztatás pénzmosás megelőzési törvénnyel kapcsolatosan

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A Budapest Főváros Kormányhivatala, mint az árukereskedők felett pénzmosási szempontból felügyeletet ellátó hatóság, a múlt héten megküldte egyesületünknek az aktuális tájékoztatóját. Javasoljuk figyelmesen elolvasni és értelmezése után annak megfelelően eljárni. A tájékoztató levelet a napokban email formályában is kiküldjük!

MGOE elnökség, 2022.07.28.

 

A levél tartalma:

Tisztelt Elnök Úr!

Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) ezúton tájékoztatja Önt, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kereskedők felügyeletét a Pmt. 5. § e) pontja értelmében a kereskedelmi hatóság látja el, ez a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint a hatóság.

A Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerint a Pmt. hatálya alá tartozik az a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkező árukereskedő, aki tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el egy ügylet keretében. A Pmt. alkalmazásában (3. § 4. pont) árukereskedő, aki termék gazdasági tevékenység keretében történő értékesítését végzi a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére.

A Pmt. 65. § (6) bekezdés értelmében az árukereskedő szolgáltató belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja a Pmt. szerinti kötelezettségek teljesítését, vagyis az árukereskedők önként jelentkeznek be a Pmt. hatálya alá. A Pmt. rendelkezéseinek értelmében 2020. január 10. napját követően kizárólag a hatóság nyilvántartásában szereplő árukereskedő fogadhat el 3 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést egy ügylet keretében.

A jogszabályi megfelelés elősegítése érdekében kérem a Magyar Gépjármű-Kereskedők Országos Egyesülete szíves közreműködését abban, hogy az Egyesületük tagjait tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy amennyiben az árukereskedő szolgáltató a fenti tevékenységet végzi, úgy az árukereskedő szolgáltató a Pmt. hatálybalépését, illetve a tevékenysége megkezdését követő 45 napon belül köteles belső szabályzatot készíteni, és azt a hatóságnak jóváhagyás céljából benyújtani. A szolgáltatót a hatóság a belső szabályzatának jóváhagyásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

Az árukereskedőknek szóló Pmt. szerinti belső szabályzat elfogadására irányuló eljárás kérelemre indul, mely eljárás lefolytatását az MKEH030 számú nyomtatvány benyújtásával tudja kezdeményezni az érintett gépjármű-kereskedő szolgáltató. Amennyiben az Egyesület valamely tagjánál teljesülnek a Pmt. hatálya alá tartozásának feltételei, a hatóság felhívja az érintett gépjármű-kereskedő szolgáltatót, mint árukereskedőt, hogy az eljárás megindításához az Árukereskedő szolgáltatóknak szóló Pmt. szerinti belső szabályzatát a hatóság honlapján található MKEH030 számú e-kérelemhez pdf formátumban csatolva küldje be jóváhagyás iránt.

Tájékoztatom, hogy a Pmt. szerinti mintaszabályzatok közül az „Árukereskedők belső szabályzata mellékletekkel” c. mintaszabályzat a https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato linken elérhető.
A hatóság a Pmt. rendelkezéseinek megsértése, vagy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő teljesítése, a Pmt. felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabály megsértése, figyelmen kívül hagyása esetén a hatóság a Pmt. szerinti szankciókat, köztük pénzbírság kiszabását alkalmazhatja. A hatóság százezer forinttól négyszázmillió forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki

A hatóság a hírlevélre feliratkozott szolgáltatókat hírlevélben is értesíti a legújabb változásokról, teendőkról. Hírlevélre feliratkozni a www.mkeh.gov.hu „Kapcsolat” menüpontban a „Hírlevél regisztráció”-ra kattintva lehet.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

dr. Sára Botond
kormánymegbízott
megbízásából
Szűcs Árpád Antal
osztályvezető

 

Oszd meg ezt a cikket!